Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
21.04.201724.04.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.201701.06.2017Відомості про зміну типу акціонерного товариства
04.07.201704.07.2017Відомості про зміну складу посадових осіб емітента