Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТзОВ "Прикарпаттрейд-Iнвест"34844637Україна, Івано-Франківська область, -, 76000, м.Iвано-франкiвськ, вул.Б.Хмельницького,51345121848.89834512180
ТзОВ "ГАЛ-МК"34624271Україна, Івано-Франківська область, Iвано-Франкiвський, 76018, Iвано-Франкiвськ, Галицька, 10258876936.67850725887690
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/нд/нд/нд/нд/н
Усього 6039987 85.576507 6039987 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.